Nexin Technology s.r.o.

     

Krátka história

 

Pôvod spoločnosti Nexin Technology s.r.o. je úzko spätý s rozvojom kapitálového trhu na Slovensku v roku 1994.

Technika obchodovania, rastúci počet transakcií a systém zaknihovaných cenných papierov kládol vysoké podmienky na obslužné činnosti, ktoré boli prakticky nerealizovateľné bez automatizácie. Túto nutnosť si uvedomili viaceré spoločnosti podnikajúce na kapitálovom trhu. Niektoré problém riešili nákupom zahraničných systémov, iné sa podobne ako Prvá paroplavebná vydali cestou vlastného vývoja. Zahraničné systémy postupne stratili dych pri neustálych zmenách pravidiel obchodovania a vyrovnávania obchodov. Väčšina obchodníkov zastavila vývoj, lebo na trh prišiel systém BROKER. Tajomstvo jeho úspechu spočívalo v zavedení klientského účtu, ako základu celej softvérovej skladačky. BROKER pre vynikajúci pomer ceny a výkonu, pre jeho neprestávajúci vývoj a kvalitný servis prakticky ovládol trh u brokerských firiem a s výnimkou niekoľkých bankových systémov, ktoré obsahujú moduly pre podporu obchodovania s cennými papiermi, ostal jediným bežne dostupným produktom. Poskytovanie servisu pre užívateľov systému BROKER viedol k založeniu spoločnosti Nexin Technology s.r.o. v roku 1996.

Náš prístup

Úspech systému BROKER spočíval v presnom odhade potrieb trhu. Nikdy sa nestal softvérom zo škatuľky, ale živým systémom. Na jeho vývoji sa v súčasnosti podieľa viac ako 20 pracovníkov užívateľov, ktorí denne systém využívajú. Vzájomný partnerský vzťah užívateľov a tvorcov programu umožňuje tomuto kolektívnemu rozumu generovať veľké množstvo nápadov, ktoré okamžite zapracovávame do programu. Aby sme boli schopní reagovať rýchlo, venovali sme veľa energie do vývoja "in house" vývojového prostredia, ktorý umožňuje rýchle generovanie zdokonalených verzií. Vďaka tomu uplynie od ukončenia analýzy po nasadenie nového modulu alebo verzie len zopár dní. Pre našu spoločnosť pracujú 3 programátori s praxou s databázovými aplikáciami od roku 1985 a 2 analytici s skúsenosťou zo slovenského kapitálového trhu od roku 1993.

Ďalšou oceňovanou črtou je kvalita servisu a bezpečnosť. Jeho idea spočíva v jednoduchosti implementácie a inštalácie produktu a podpore jednoduchej archivácie dát.

  • Skúsenosť nás naučila vyhýbať sa zbytočným efektom a neodskúšaným technológiám. Nado všetko staviame funkčnosť a jednoduchosť servisu.
  • Snažíme sa minimalizovať celkovú cenu, to znamená nielen samotnú cenu aplikácie ale hlavne cenu prevádzky.
  • Vieme, že o úspechu budúceho nasadenia aplikácie je rozhodnuté už pred napísaním prvého riadku kódu. O úspechu rozhodujú analytici pri empatii do potrieb budúcich užívateľov.

Technológia

Nexin Technology s.r.o. pri svojom zameraní na databázové aplikácie využíva vývojové prostredie Visual FoxPros využitím technológie SQL. Popritom využíva "In House" vyvinuté nástroje na generovanie aplikácií, obrazoviek, reportov a vstupno/výstuných rozhraní XLS, HTML, XML. Platforma FoxPro bola zvolená aj s ohľadom na náklady užívateľov, lebo šírenie aplikácií vytvorených v tomto prostredí nevyžaduje nákup runtime užívateľom, a dáta tejto platformy sú v najrozšírenejšom a najpoužívanejšom formáte. Súčasťou technológie je aj možnosť riadenia prístupov k dátam a kryptovanie dát.