Nexin Technology s.r.o.

 

Tvorba softwaru pre finančný trh

 

  

  

  

 

O firme
Krátka história

Náš prístup
Technológia
Produkty
Riešenia pre finančný trh a

Aktívna politika trhu práce
  Systém Broker
  Nexin Funds
  Nexin Depozitár PF
Referencie
  Banky
  Správcovské spoločnosti
  Brokerské spoločnosti
  Iné


  

Kontakt:

  Názov: Nexin Technology s.r.o.

  Sídlo: Homolova 17,
           841 02 Bratislava

  IČO: 35 700 637

  Kontakt:

  Web: www.nexin.sk


ENGLISH VERSION